სიახლეები

ზურაბ ოქროპირიძის დისერტაციის დაცვა

    2019 წლის  16 იანვარ 14:00 საათზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ანა პოლიტკოვსკაიას . №26, VII სართული, საპრეზენტაციო დარბაზი) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დოქტორანტი ზურაბ ოქროპირიძე დაიცავს დისერტაციას თემაზე: ნიკო შიუკაშვილის ლოტერატურული მემკვიდრეობა მე-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის კონტექსტში“.

    სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ლუარა სორდია - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

    ოფიციალური რეცენზენტები: ნინო მინდიაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; და სოსო სიგუა - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.

    დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

ფოტო გალერეა