არქეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

ვახტანგ ჯაფარიძე - დირექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი

აფაქიძე ჯონი - მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, საზოგადოებრივ საწყისებზე 
ბერულავა ნოდარ - მეცნიერ-თანამშრომელი
ხვისტანი რევაზ - მეცნიერ-თანამშრომელი
კუპრავა მანანა - მეცნიერ-თანამშრომელი, საზოგადოებრივ საწყისებზე 
ბერძენიშვილი ირმა - მეცნიერ-თანამშრომელი
ჭაბაშვილი ლევან - მეცნიერ-თანამშრომელი 
ანჩაბაძე ირაკლი - მეცნიერ-თანამშრომელი