საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

ბე­ჟან ხო­რა­ვა - დირექტორი, ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, ას­ოცირებული პრო­ფე­სო­რი

ანჩაბაძე ჯამბულ - უმცრ.მეცნიერ-თანამშრომელი
ფიფია კახაბერ - უმცრ. მეცნიერ-თანამშრომელი
კილასონია ავთანდილ - უმცრ.მეცნიერ-თანამშრომელი
ოკუჯავა კობა - უმცრ. მეცნიერ-თანამშრომელი 
პაპასქირი ზურაბ - მეცნიერ-თანამშრომელი, საზოგადოებრივ საწყისებზე
ახალაძე ლია - მეცნიერ-თანამშრომელი, საზოგადოებრივ საწყისებზე 
ჟვანია ეკატერინე - უმცრ.მეცნიერ-თანამშრომელი
გოგინაშვილი რუსუდან - უმცრ.მეცნიერ-თანამშრომელი 
კვაშილავა კახა - მეცნიერ-თანამშრომელი, საზოგადოებრივ საწყისებზე