პროექტები

ტემპუსის და ერაზმუს + საერთაშორისო პროექტებში

 2017-2020

ერაზმუს+ პროექტიშეფასების ინსტრუმენტები ახალ სასწავლო გარემოში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.”(# 585587-EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP)

Erasmus + project  “Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions / ASSET”  ASSET Project number 585587-EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP)”


2015-2018

ერაზმუს+ პროექტი"უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის"(№ 2015-2951/001-001)

Erasmus + project  “Developing Programs for Access of Disadvantaged Groups of People and Regions to Higher Education” (561547-EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP)

ერასმუს + პროექტიმშვიდობის კვლევების სამაგისტრო მოდული საქართველოში“ (PESTUGE) (561589-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2950/001-001)

 Erasmus + project  ”Creation of the Graduate Curricula in Peace Studies in Georgia” (PESTUGE) (561589-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2950/001-001)


2013 -2017

ერასმუს მუნდუსი  “IANUS II - Inter-Academic Network ErasmUs MunduS II” (545674-EM-1-2013-1-RO-ERA MUNDUS-EMA21)

 ერასმუს მუნდუსი  “EMINENCE II - Erasmus Mundus – Integration of Neighbouring EasterN Regions through Cooperation in Higher Education II” (545715-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21)


2012-2016

ერასმუს მუნდუსი “IANUS - Inter Academic Network Erasmus Mundus” (372311-EM-1-2012-1-RO-ERA MUNDUS-EMA21)

 ერასმუს მუნდუსი “EMINENCE - Erasmus Mundus- Integration of Neighbouring Easter Regions through Cooperation in Higher Education” (372298-EM-1-2012-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21)


2012-2015

ტემპუსის პროექტიკურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება მულტიკულტურული   განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისათვის“  (530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPC R# 2012-3366/001-001)

 TEMPUS project “Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training”.   Grant # (530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPCR# 2012-3366/001-001)


2010 – 2013

ტემპუსის პროექტიუმაღლესი განთლების სისტემის განვითარება სოციალური პარტნიორობის გაუმჯობესებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებათა კონკურენტუნარიანობისათვის“ (159338-Tempus-LV-Tempus-SMHES)

TEMPUS project  „Higher education system development for social partnership improvement and humanity sciences competitiveness“ (159338-Tempus-LV-Tempus-SMHES)


Erasmus+ KA 107 (Credit Mobility)

შიაულიაის უნივერსიტეტი (ლიტვა)

ბასკეთის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

გრანადის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

ალკალას უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

ლატვიის კულტურის კოლეჯი (ლატვია)

იაშის უნივერსიტეტი (რუმინეთი)

ლომზას უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

დუნაიუვარუშის უნივერსიტეტი (უნგრეთი)

ეკონომოკის უნივერსიტეტი ბიდგოშჩში (პოლონეთი)

ვალადოლიდის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)