დოქტორანტობის კონკურსანტები, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს გასაუბრება 2023-2024 სასწავლო წელს გამოცხადებულ სადოქტორო პროგრამებზე!

დოქტორანტობის კონკურსანტები, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს გასაუბრება 2023-2024 სასწავლო წლს გამოცხადებულ სადოქტორო პროგრამებზე


იხ. კონკურსანტების სია