ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

ფაკულტეტის დეკანი
ასოცირებული პროფესორი - ელგუჯა ქავთარაძე

E-MAIL: e.kavtaradze@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 14 55

ადმინისტრაცია
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ასოცირებული პროფესორი - კახი კოპალიანი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი - ირმა ბენიძე
სტუდენტთა მომსახურებისა და რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი - თეა ფიფია
მდივანი - ციური კვარაცხელია
დეკანის მოადგილე - ასოცირებული პროფესორი  კობა ნონიაშვილი


E-MAIL: f.social@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 14 52