საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური

სამსახურის უფროსი - კახა კვაშილავა ისტორიის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი

ელ-ფოსტა: kvashilava@sou.edu.ge

ჟურნალისტი - ეკა სულხანიშვილი

უფროსი სპეციალისტი - გიორგი სანაია

სპეციალისტი - ვლადიმერ არჯევანიძე


თბილისი, 0186, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №61 (ყოფილი ჯიქიას ქუჩა)

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, მე-2 სართული

ტელ.: 0(32) 254 14 26

ელ-ფოსტა: pr@sou.edu.ge


საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება