დეპარტამენტის სტრუქტურა

დეპარტამენტის უფროსი

ლია ახალაძე, ისტორიის დოქტორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

მობ.: 577 17 07 23

ტელ: (0 32) 254 14 12

E-MAIL: scientific@sou.edu.ge

Liaahaladze@sou.edu.ge  


მთავარი სპეციალისტები

§  ეკატერინე ესებუაეკოლოგიის დოქტორიჯანდაცვისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ტელ: (0 32) 254 14 12

E-MAIL: e.esebua@sou.edu.ge

§  როინ ბერიაფიზიკის დოქტორიჯანდაცვისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ტელ: (0 32) 254 14 12

E-MAIL: roin.beria@sou.edu.ge

§  ელგუჯა ქავთარაძეფილოსოფიის დოქტორი, ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ტელ: (0 32) 254 14 12

E-MAIL: e.kavtaradze@sou.edu.ge 

ekavtaradze@sou.edu.ge