დეპარტამენტის სტრუქტურა

დეპარტამენტის უფროსი

ზურაბ პაპასქირი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, პროფესორი.

ტელ: 0 32 2 54 14 12

E-MAIL: zpapaskiri@sou.edu.ge


მთავარი სპეციალისტი 

კახა კვაშილავა - ისტორიის დოქტორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი

ტელ: 0 32 2 54 14 12

E-MAIL: kvashilava@sou.edu.ge

მთავარი სპეციალისტი

როინ ბერია - ფიზიკის დოქტორი, ჯანდაცვისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ტელ: 0 32 2 54 14 12

E-MAIL: roin.beria@sou.edu.ge

მთავარი სპეციალისტი

ეკატერინე ესებუა -  ეკოლოგიის დოქტორი, ჯანდაცვისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი

ტელ: 0 32 2 54 14 12

E-MAIL: e.esebua@sou.edu.ge