ფაკულტეტის საბჭო

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი

პროფესორი - ვეფხვია გვარამია

წევრები

პროფესორი - მიხეილ მამნიაშვილი 
პროფესორი - ლალი გაბისონია 
პროფესორი  - ავთანდილ ხაზალია 
ასოცირებული პროფესორი - ჯანო წულუკიძე  
ასოცირებული პროფესორი - ქართლოს ფრიდონაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი - ბადრი კვარაცხელია
ასოცირებული პროფესორი - ასმათ გუგავა 
ასოცირებული პროფესორი - გიმზერ ალანია
ასოცირებული პროფესორი - ნანა ყურუა 
ასოცირებული პროფესორი - პეტრე დაუთაშვილი
ასოცირებული პროფესორი - ედიშერ ფუტკარაძე 
ასოცირებული პროფესორი - ია ხარაზი 
ასოცირებული პროფესორი - ხათუნა ბურკაძე
ასოცირებული პროფესორი - ლალი აბრამიშვილი 
ასოცირებული პროფესორი - ლილი გელუკაშვილი 
ასისტენტ-პროფესორი - მინდია ოკუჯავა  
ასისტენტ-პროფესორი - ალექსანდრე გიორგიძე 
ასისტენტი (დოქტორანტი) - გოჩა გიორგიძე 
ასისტენტი (დოქტორანტი) - სოფიო გვარამია 
ასისტენტი (დოქტორანტი) - ლაშა გელანტია
სტუდენტი - როსტომ ბერიძე   
სტუდენტი - მინდია პაპიაშვილი
სტუდენტი - თემო ჭარელი 
სტუდენტი - მარიამ იობიძე 
სტუდენტი - ბექა ელოშვილი
სტუდენტი - თეონა გაგაძე  
სტუდენტი - მარიამ ოქროჭელიძე