ფაკულტეტის საბჭო

ლია ახალაძე - განათლების ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე - ფაკულტეტის დეკანი

გულნაზ ხუხუა  - პროფესორი

ჯემალ ჯინჯიხაძე  - პროფესორი 

თამარ ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

იზოლდა ბუხულეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

თამარ შინჯიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ოთარ ვახანია - ასოცირებული პროფესორი 

დავით ზურაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

თეიმურაზ ორმოცაძე  - ასოცირებული პროფესორი 

ლევან ჯინჯიხაძე - ასოცირებული პროფესორი

ბროლისა წულაია - ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან ფიფია - ასოცირებული პროფესორი

ელზა გარაყანიძე - ასისტენტ  პროფესორი

ლელა რეხვიაშვილი - ასისტენტ  პროფესორი

ანი ჩალათაშვილი - სტუდენტი 

ნიკა სიმონიშვილი - სტუდენტი 

ანა დაბრუნდაშვილი -სტუდენტი

ია ბერაძე - სტუდენტი 

ნათია ქავთარაძე - სტუდენტი