ფაკულტეტის საბჭო

    ლია ახალაძე - ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე - ფაკულტეტის დეკანი

    გულნაზ ხუხუა - პროფესორი

    ჯემალ ჯინჯიხაძე - პროფესორი

    თამარ შინჯიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

    თემურ ორმოცაძე - ასოცირებული პროფესორი

    ლევან ჯინჯიხაძე - ასოცირებული პროფესორი

    რუსუდან ფიფია- ასოცირებული პროფესორი

    ბროლისა წულაია  - ასოცირებული პროფესორი

    იზოლდა ბუხულეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

    ელზა გარაყანიძე - ასისტენტ პროფესორი

    ლელა რეხვიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი

    ანი ჩალათაშვილი - სტუდენტი

    ანანო დაბრუნდაშვილი - სტუდენტი

    თათია პაპიძე - სტუდენტი

    ნათია ქავთარაძე - სტუდენტი