საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ინკლუზიური განათლება: კვლევა, სწავლა, სწავლება და სტუდენტური მხარდაჭერა

Erasmus + -ის   პროექტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

2017  წლის 20-21 ნოემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აქტიური ჩართულობით ტარდება Erasmus + -ის საგრანტო პროე­ქ­ტის DARE -ს მიერ ინიცირებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ინკლუზიური განათლება: კვლევა, სწავლა/­ს­წა­ვ­ლება, სტუ­დე­ნ­ტური მხარდაჭერა“. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობენ ისრაელის, ჩეხეთის, რუმინეთის, ინგლისის, ბელგიის, შვედეთის, მოლდოვას, ლიტვის, აზერბაიჯანის უნივერსიტეტები და საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და­წე­სე­ბუ­ლებები .

კონფერენცია ხელს შეუწყობს ევროპული და ქართული გამოც­დი­ლე­ბის ურთიერთ­გა­ზი­არების პროცესს, საქართველოში ინკლუზიური განათლების კვლევის, განვითარებისა და  სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისების გაუმჯობესების საკით­ხებს.  ასევე დაეხმარება ინკლუზიური განათლების საუნივერსიტეტო კურიკულუმებში და­ნე­რ­გვის პრო­ცესს.

კონფერენციის გახსნა: თბილის, პოლიტკოვსაკაის ქ. N61, VII სართული, სააქტო დარბაზი

 სექციების მუშაობა: პოლიტკოვსკაიას ქ. N61, V სართული, 501, 504, 506 აუდიტორიები.


Erasmus +   Project  International  Scientific  Conference at Sokhumi State University

On  the 20th/21st  of   November 2017, with the active participation of the Ministry of Education and Science, the International  Scientific Conference “Inclusive Education: Research, Teaching/Learning ,

Student Support”,  initiated by Erasmus + Grant Project DARE,  is held at Sokhumi State University.

Representatives of the Universities  from Israel, the  Czech Republic, Romania, England, Belgium, Sweden, Moldova, Latvia, Azerbaijan and  from Higher Education Institutions of Georgia participate in the Conference.

The Conference will facilitate the process of  mutual sharing  of  European and Georgian experiences, it will also further  Inclusive education research, development and improvement of  student support services in Georgia and will assist the process of implementation of Inclusive Education in the university curriculum.    

Place of the Conference:  Georgia,  61 Politkovskaya street, 7th floor, University Conference  Center.

Section Work : 61 Politkovskaya street, 5th floor,, 501, 504, 506  lecture-rooms.