დეპარტამენტის სტრუქტურა

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა
დეპარტამენტი შედგება შემდეგი დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისგან:


სტუდენტთა რეესტრის წარმოების განყოფილება
ერთიანი  საგამოცდო ცენტრი
ენების ცენტრი


სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი

მარიამ მირესაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

E-MAIL: m.miresashvili@sou.edu.ge

ტელ: 0 32 2 54 14 28


სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ნესტან კეკელია - ასოცირებული პროფესორი

E-MAIL: n.kekelia@sou.edu.ge

ტელ: 0 32 2 54 14 06


სტუდენტთა რეესტრის წარმოების განყოფილების უფროსი

გურანდა ჩარქსელიანი

E-MAIL: g.charkseliani@sou.edu.ge

ტელ: 0 32 2 54 14 24


ერთიანი საგამოცდო ცენტრის უფროსი
ლალი დავითაია

E-MAIL: uec@sou.edu.ge
ტელ: 0 32 2 54 16 99


ენების ცენტრი

მაია დარასელია

E-MAIL: m.daraselia@sou.edu.ge

ტელ: 0 32 2 54 14 11


დიპლომების რეგისტრაცია

მაკა ფარულავა

E-MAIL: diplomas@sou.edu.ge

ტელ: 0 32 2 54 14 98