სტრუქტურა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ასოცირებული პროფესორი - რომეო გალდავა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ასოცირებული პროფესორი - მარინე ხუბუა


E-MAIL: qas@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 254 14 35

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება