Erasmus+ KA 107 (Credit Mobility)

Erasmus+ KA 107 (Credit Mobility)

შიაულიაის უნივერსიტეტი (ლიტვა)

ბასკეთის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

გრანადის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

ალკალას უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

ლატვიის კულტურის კოლეჯი (ლატვია)

იაშის უნივერსიტეტი (რუმინეთი)

ლომზას უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

დუნაიუვარუშის უნივერსიტეტი (უნგრეთი)

ეკონომოკის უნივერსიტეტი ბიდგოშჩში (პოლონეთი)

ვალადოლიდის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)