საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილება

სა­ი­ნფო­რმა­ცი­ო­ ტე­ქნო­ლო­გი­ე­ბი­ს გა­ნყო­ფი­ლე­ბი­ს უ­ფრო­სი­ - ვახტანგ დანელია


განყოფილების შემადგენლობაში სტუქტურული ერთეულის სახით შედის ტექნიკური და ქსელური მომსახურეობის ჯგუფი

ჯგუფის უფროსი - ნუგზარ მეშველიანი

მთავარი სპეციალისტი - ბაქარ ასათიანი

მთავარი სპეციალისტი - გიორგი სიჭინავა

სპეციალისტი - ჯამბულ მიქაძე


განყოფილების წევრები

უფროსი სპეციალისტი - მაია ჩაკაბერია

უფროსი სპეციალისტი - ასმათ ლაშხია

სპეციალისტი - ნინო დიხამინჯია


E-MAIL: it@sou.edu.ge

ტელ: 0 (32) 254 14 25  (I კორპუსი)

ტელ: 0 (32) 254 16 03  (II კორპუსი) 


საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილების დებულება