2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში გარე მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2018-2019  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში გარე მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ