დაცვისა და შიდა უსაფრთხოების სამსახური

დაცვისა და შიდა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი - ნიკოლოზ კვინიკაძე

დაცვისა და შიდა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე - სპარტაკ ფიფია


ტელ: 0 (32) 2 54 15 97 (I) კორპუსი

ტელ: 0 (32) 2 54 14 72 (II) კორპუსი

E-MAIL: security@sou.edu.ge

დაცვისა და შიდა უსაფრთხოების სამსახურის დებულება