წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სპიკერი

2017 წლის 23 მაისს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახლადარჩეული წარმომადგენლობითი საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდა საბჭოს 21 წევრი. სხდომას იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, საბჭოს უხუცესი წევრი ლილი გელუკაშვილი უძღვებოდა. წარმომადგენლობითმა საბჭომ ღია კენჭისყრით საბჭოს სპიკერად ერთხმად ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი ლარისა თაკალანძე აირჩია.

თბილისი, 0186, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №61 (ყოფილი ჯიქიას ქუჩა), სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი, მე-2 სართული, ოთახი № 213

ტელ: 0 (32) 254 14 71
E-MAIL: speaker@sou.edu.ge