მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დებულება