წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრები


სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი

 

აკადემიური პერსონალი

ავთანდილ ხაზალია

ბადრი კვარაცხელია

 

სტუდენტი

გიორგი კერესელიძე

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი

ქეთო გალობერი

კობა ოკუჯავა

ირა დანელია

მაია აღაია

 

სტუდენტი

ლანა ზუზაძე

ნათელა ბაჩიაშვილი

 

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

აკადემიური პერსონალი

დავით ჯალაღონია

ნოდარ დარსანია

ქეთი კოკაია

ხათუნა ამაღლობელი

 

სტუდენტი

მარიამ ჩაავა

აპოლონ (ირაკლი) არდაშელია

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტი

 

აკადემიური პერსონალი

ციალა ძიძგური

მზევინარ ფაცაცია

ანტონ ჩიქოვანი

ანტონინა მსხილაძე

 

სტუდენტი:

შოთა ახალაია

მარი კუპატაძე

 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტ


აკადემიური პერონალი

ლელა რეხვიაშვილი


სტუდენტი:

ანი ახალაია


იბლიოთეკის უფროსი

რაისა ნიჟარაძე