წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრები

 

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 აკადემიური პერსონალი

თაკალანძე ლარისა

კოკაია ქეთი

დარსანია ნოდარი

ბენდელიანი მედიკო

 

 

სტუდენტი

მაისურაძე ანა

ლელაძე ზურაბ

 

 

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი

 

აკადემიური პერსონალი

 გელუკაშვილი ლილი

დარსანია თემური

 

სტუდენტი

 ჭარელი თემო

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა  და ფარმაციის  ფაკულტეტი

 

  აკადემიური პერსონალი

ფაცაცია მზევინარი

ძიძიგური ციალა

კირცხალია ვლადიმერ  

ბერულავა მანანა

 

სტუდენტი

ახალაია შოთა

ბუსკივაძე ქრისტინე

 

 

 

      ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

აკადემიური პერსონალი

 ფიფია კახა

 ყრუაშვილი ირინა

 ქეცბაია ნონა

 ტურავა მარინა

 

სტუდენტი

ლელაძე ია

ზუზაძე ლანა

 

 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 აკადემიური პერსონალი

რეხვიაშვილი ლელა

 

სტუდენტი

დაბრუნდაშვილი ანა

 

 

ბიბლიოთეკის უფროსი

რაისა ნიჟარაძე