წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრები

2017 წლის მოწვევის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა

მოქმედი შემადგენლობა

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

 

 აკადემიური პერსონალი

თაკალანძე ლარისა

კოკაია ქეთი

 

სტუდენტი

მაისურაძე ანა

 

 იურიდიული ფაკულტეტი

 

აკადემიური პერსონალი

 გელუკაშვილი ლილი

 

სტუდენტი

 გოგუა ნოდარ

 

მათემატიკისა და კომპიუტერულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი

 

  აკადემიური პერსონალი

ფაცაცია მზევინარი

ძიძიგური ციალა

 

სტუდენტი

ქურციკიძე ქეთი

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

 

 აკადემიური პერსონალი

11. კირცხალია ვლადიმერ  

12. ბერულავა მანანა

 

სტუდენტი

13. ნინო ჭუმბურიძე

     

      ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

აკადემიური პერსონალი

 ფიფია კახა

 ყრუაშვილი ირინა

 ქეცბაია ნონა

ტურავა მარინა

 

სტუდენტი

 თათულაშვილი ანა

 მონიკა ხობელია

 

სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  აკადემიური პერსონალი

დარსანია ნოდარი

ბენდელიანი მედიკო

 

სტუდენტი

ლელაძე ზურაბ

 

განათლების ფაკულტეტი

 

 აკადემიური პერსონალი

რეხვიაშვილი ლელა

 

სტუდენტი

ნათია ქავთარაძე

 

 

ბიბლიოთეკის უფროსი

რაისა ნიჟარაძე