არიქივი

არქეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი


ვახტანგ ჯაფარიძე - დირექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი
მერაბ ნაჭყებია - დირექტორი, ფილოლოგიის დოქტორი, სრული პროფესორი

 


აფხაზური ენისა და კულტურის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი


თეიმურაზ გვანცელაძე - დირექტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

1. მანანა ტაბიძე - მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
2. თამარ გითოლენდია - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
3. სოფიკო ჭაავა - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტმა მოიპოვა გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამა COBERM-ის სამეცნიერო გრანტი პროექტისათვის ,,აჭარაში მცხოვრებ აფხაზთა იდენტობის კვლევა".

 

დამატებითი ინფორმაცია აფხაზური ენისა და კულტურის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მუშაობისა და მისი თანამშრომლების მოღვაწეობის შესახებ იხილეთ ა ქ და facebook-ში.ქართული ლიტერატურის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი


ტიტე მოსია - დირექტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ხარებავა რევაზ -  დირექტორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი