მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის აპელაციის გათვალისწინებით საბოლოო შედეგი უცხო ენაში

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის  აპელაციის გათვალისწინებით საბოლოო შედეგი უცხო ენაში