ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე

ადმინისტარციის ხელმძღვანელის მოადგილე - ალექსი გახარია

ტელ: 0 (32) 2 54 14 07
E-MAIL: dhoa@sou.edu.ge