ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

ფაკულტეტის დეკანის მ/შ

პროფესორი - დავით ჯალაღონია

E-MAIL: d.jalagonia@sou.edu.ge


ტელ: 0 (32) 2 54 14 22

ადმინისტრაცია

დეკანის მოადგილის მ/შ - ასოცირებული პროფესორი - მადონა გელაშვილი

დეკანის მოადგილის მ/შ - ასოცირებული პროფესორი - კობა ნონიაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - პროფესორი - კახი კოპალიანი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ასოცირებული პროფესორი - ირმა დიხამინჯია

სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტის მ/შ - ასისტენტ პროფესორი - ნინო ქეცბაია

სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტის მ/შ - ირმა ბენიძე

სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტის მ/შ - მაია სიჭინავა

სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტის მ/შ - თამარ ცხადაია

სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტის მ/შ - ციური კვარაცხელია

სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტის მ/შ - თეა ფიფია

E-MAIL: economics@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 14 37