წარმომადგენლობითი საბჭოს საარჩევნო კომისიის სხდომის შემაჯამებელი აქტი

2019 წლის 15 ოქტომბერს ჩატარებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის; სამართლისა და დიპლომატიის; განათლების მეცნიერებათა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების კენჭისყრის საბოლოო შედეგების შესახებ