სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობის შუალედური არჩევნების შემაჯამაებელი აქტი

2019 წლის 5 ნოემბერს ჩატარებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა; სამართლისა და დიპლომატიის; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე, განათლების მეცნიერებათა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე სტუდენტური თვითმართველობის შუალედური არჩევნების კენჭისყრის საბოლოო შედეგების შესახებ