სამსახურის შესახებ

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურის უფროსი - პროფესორი ინდირა ძაგანია

მთავარი სპეციალისტი - ფილოლოგიის დოქტორი ირმა ზაქარაია
მთავარი სპეციალისტი - მარინა ამაღლობელი
უფროსი სპეციალისტი - გვანცა ჯიჩოშვილი
უფროსი სპეციალისტი - ია მურღულია
სპეციალისტი - ანა მოსაშვილი


ტელ: 0 32 2 54 14 49
E-MAIL: International@sou.edu.ge

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურის დებულება