გამომცემლობა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს გამომცემლობა, რომელიც გამოსცემს უნივერსიტეტის პერიოდულ ორგანოს - გაზეთსოხუმის უნივერსიტეტ“. თავდაპირველად (1995 წლის მარტში) გაზეთი გამოიცასოხუმის სადროშო“- სახელწოდებით. ამჟამად, დამოუკიდებელი უმაღლესი სასწავლებლის პირობებში, იგისოხუმის უნივერსიტეტისსახელით გამოდის.

გაზეთი ასახავს უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებს, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის საქმიანობას, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სიახლეებს, სტუდენტურ ცხოვრებას, მათ საზოგადოებრივ საქმიანობას, ასახავს სტუდენტების სამეცნიერო ძიებებსა თუ მხატვრულ შემოქმედებას, სხვადასხვა ხასიათის საგანმანათლებლო და სოციალურ აქტივობებს, სპორტულ მიღწევებს და სხვა. გაზეთი პერიოდულად წარმოაჩენს საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს, მეტადრე აფხაზეთთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებს.

ნებისმიერი თემის გაშუქებისას გაზეთი ხელმძღვანელობს თავისუფალი პრესის პრინციპებისა და ჟურნალისტური ეთიკის კოდექსის გათვალისწინებით.


საგამომცემლო ჯგუფის უფროსირობერტ მესხი
 
E-MAIL: rmeskhi73@yahoo.com
ტელ.: 577 17 07 34

 

გაზეთსოხუმის უნივერსიტეტისრედაქტორი (მთავარი სპეციალისტი) - ლელა მირცხულავა
უფროსი სპეციალისტინანა ვახანია
სპეციალისტი - ნოდარ აბესაძე

საგამომცემლო ჯგუფის პროგრამისტ-დამკაბადონებელინუგზარ არჩემაშვილი


მის: . თბილისი, . პოლიტკოვსკაიას ., №61, III სართული,
E-mail: 
publishing@sou.edu.ge
ტელ.: 0 (32) 2 54 14 15