რექტორი

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი


ზურაბ ხონელიძე 
პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი.