წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები

წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი №06-62

წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი №06-61


წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი №06-60 (დანართი I)


წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი №06-59 (დანართი I; დანართი II


წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი №06-58 (დანართი I)