სასწავლო ცხრილი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი


ბაკალავრიატი


მაგისტრატურა

I კურსი
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილი


ბაკალავრიატი

ქართული ფილოლოგია

ისტორია

არქეოლოგია

აფხაზური ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

გერმანული ფილოლოგია

სლავური ფილოლოგია

ფრანგული ფილოლოგია

თურქოლოგია

ქართულ ენაში მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა


მაგისტრატურა

I კურსი

II კურსიდოქტორანტურა

დოქტორანტურის საერთო ცხრილი