სასწავლო ცხრილი

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი


გამოცდების ცხრილის სანახავად დააჭირეთ აქ.

სასწავლო ცხრილი


ბაკალავრიატი

მათემატიკა

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

ბიოლოგია

ბიოსამედიცინო ინჟინერია

გეოგრაფია

ეკოლოგია

ფარმაცია

ქიმია

ფიზიკა


მინორ პროგრამები

მათემატიკა

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

ბიოლოგია

გეოგრაფია

ეკოლოგია

ქიმია

ფიზიკამაგისტრატურა

გამოყერნებითი მათემატიკა - მათემატიკური მოდელირება

გამოყენებითი მათემატიკა - რიცხვითი ანალიზი

გამოყენებითი სტატისტიკა

კომპიუტერებისა და ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფა

მიკრობიოლოგია

ქიმიური ექსპერტიზა


დოქტორანტურა