სასწავლო ცხრილი

2023-2024 სასწავლო წლის II სემესტრის ცხრილი


ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ფსიქოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

სოციოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები


მინორი

ფსიქოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

სოციოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები 

ბიზნესის ადმინისტრირება 

ეკონომიკა

მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

სოციალური ფსიქოლოგია


დოქტორანტურა 

ბიზნესის ადმინისტრირება