სასწავლო ცხრილი

2023-2024 სასწავლო წლის I სემესტრის ცხრილი


ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ფსიქოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

სოციოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები


მინორი

ფსიქოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

სოციოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები 

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა
მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

საერთაშორისო ურთიერთობები

ფსიქოლოგია


დოქტორანტურა 

ბიზნესის ადმინისტრირება