სასწავლო ცხრილი

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო ცხრილი


2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი


ბაკალავრიატი

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

minor - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
მაგისტრატურა

განათლების მეცნიერებანი -  სწავლების მეთოდიკა

განათლების ფსიქოლოგია