სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ნებისმიერი საკითხზე ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლოთ დისტანციური მომსახურებით და მოგვწეროთ ფაკულტეტის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: bss@sou.edu.ge

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  საკონტაქტო პირები:

ირმა დიხამინჯია (დეკანი)

მობილური: 599440035; ელ-ფოსტა: i.dikhaminjia@sou.edu.ge

დავით ზაქარაია (დეკანის მოადგილე)  

მობილური: 577963942; ელ-ფოსტა: zaqaraiadaviti@gmail.com

კახი კოპალიანი (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი)

მობილური: 577963943; ელ-ფოსტა: kkopaliani17@gmail.com

ნინო ქეცბაია (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი)                                  

მობილური: 599304999.; ელ-ფოსტა: ketsbaianin@gmail.com

ირმა ბენიძე (სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტი)  

მობილური: 577963935; ელ-ფოსტა: irma.benidze21@gmail.com

თეა ფიფია (სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი) 

მობილური: 577170799; ელ-ფოსტა: pipiatea81@gmail.com

მაია სიჭინავა (სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი)

ობილური: 599242924; ელ-ფოსტა: cknetelimaia@gmail.com

თამარ ცხადაია (სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი) 

მობილური: 577963901; ელ-ფოსტა: cxadaia1967@gmail.com