კონტაქტი

ანა სამაკაშვილი
საგრანტო ოფისის კოორდინატორი
E-mail: ana.samakashvili@sou.edu.ge

ზვიად მიმინოშვილი
საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსების კოორდინატორთა
ხელმძღვანელი
mail: zmimino999@gmail.com