სპორტისა, კულტურის და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახური

სამსახურის უფროსი - გიორგი კუპატაძე
სპოტის განყოფილების უფროსი - მურთაზ კორსანტია
სპორტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - დავით მაისურაძე
ახალგაზრდულ საქმეთა კოორდინატორი - ლარისა ქარდავა
კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფის კოორდინატორი - გიორგი ომარაშვილი


ტელ. 0 (32) 2 54 14 61

E-MAIL: sc.youth@sou.edu.ge


სპორტისა, კულტურის და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება