ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლი წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლი წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი იხილეთ აქ.