იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, აცხადებს მიღებას კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე სამართლის აქტუალურ საკითხებზე

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა გთავაზობთ შემდეგ პროგრამებს: საპროცესო დოკუმენტების შედგენა და სასამართლოში წარმომადგენლობა; სასამართლოს მოხელეთა მოსამზადებელი კურსი; მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი;