კანცელარია

კანცელარიის უფროსი - მანანა ციკოლია

საქმეთა მწარმოებელი - მთავარი სპეციალისტი - ირმა სორდია
მთავარი სპეციალისტი - ნანა სილაგაძე
მთავარი სპეციალისტი - დალი აბულაძე
უფროსი სპეციალისტი - მარიკა ზაქარაია
სპეციალისტი (კურიერი) - მარიამ აზირაშვილი


E-MAIL: chancellery@sou.edu.ge

ტელ: 0(32) 254 14 17


კანცელარიის დებულება