2020/2021 სასწავლო წელს შემოდგომის სემესტრის მობილობის და აღდგენის შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-23 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სტატუს შეჩერებული სტუდენტების აღდგენისა და შიდა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის შესახებ


ბრძანება № 15/01-08-22 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის შესახებ