ცხადდება დამატებითი მიღება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე!

ცხადდება დამატებითი მიღება  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე! დამატებითი ინფორმაცია იხ. ბმულზე