აკადემიური პერსონალი

ბიოლოგია

ქვემიმართულება:  მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია და ბიოტექნოლოგია
ლომთათიძე ზაურ - პროფესორი
გოროზია ილია - ასოცირებული პროფესორი 

ქვემიმართულება: ბიომრავალფეროვნება (ბოტანიკა, ზოოლოგია, ჰიდრობიოლოგია)
მიქაია ნონა - ასოცირებული პროფესორი 
ჭურღულია-შურღაია მარინა - ასოცირებული პროფესორი 

ქვემიმართულება: მცენარეთა ფიზიოლოგია
ზარქუა მარინა - ასოცირებული პროფესორი 

ქვემიმართულება: ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია
ვეკუა ელისაბედი - ასოცირებული პროფესორი 

ქვემიმართულება: ბიოქიმია, მოლეკულური ბიოლოგია, ბიოფიზიკა
ჭელიძე ნარგიზა - ასოცირებული პროფესორი 

ქვემიმართულება: განვითარების ბიოლოგია
ბერულავა მანანა - ასოცირებული პროფესორი 

ქვემიმართულება: გენეტიკა
შარია შორენა - ასოცირებული პროფესორი

ეკოლოგია 

ქარჩავა გულნარა -  პროფესორი 
ციცქიშვილი მარატ - ასოცირებული პროფესორი 
ესებუა ეკა - ასისტენტ-პროფესორი

გეოგრაფია

ქვემიმართულება: ზოგადი (თეორიული) გეოგრაფია
ალფენიძე მელორ - პროფესორი 
ღვინჯილია მალხაზ - ასოცირებული პროფესორი 
კორსანტია კობა - ასისტენტ-პროფესორი 
მზარელუა ლანა - ასისტენტ-პროფესორი 

ქვემიმართულება: რეგიონალური გეოგრაფია
გონგაძე მერაბ - ასოცირებული პროფესორი 
თოლორდავა რევაზ - ასოცირებული პროფესორი

ფიზიკა

ქვემიმართულება: გამოყენებითი ფიზიკა
კირცხალია ვლადიმერ - პროფესორი 
ბერია როინ - ასოცირებული პროფესორი 

ქვემიმართულება: ბიოსამედიცინო ფიზიკა
მიმინოშვილი ალექსანდრე - პროფესორი 
წურწუმია ვარადებული - ასოცირებული პროფესორი

ქიმია

ქვემიმართულება: ზოგადი და არაორგანული ქიმია, კომპიუტერული ქიმია
ფაჩულია ზურაბ - პროფესორი 

ქვემიმართულება: ანალიზური ქიმია
ჭანტურია მინედა - ასოცირებული პროფესორი
 
ქვემიმართულება: ორგანული და ბიოორგანული ქიმია
ტაბატაძე ლალი - ასოცირებული პროფესორი 

ქვემიმართულება: ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია
მსხილაძე ანტონინა - ასოცირებული პროფესორი

ფარმაცია

ირმა ცომაია - ასოცირებული პროფესორი
თამარ გიგოშვილი - ასისტენტ-პროფესორი