სსუ რექტორობის კანდიდატთა სამოქმედო გეგმები

თემურ ჩილაჩავა

მარიამ მირესაშვილი

ინდირა ძაგანია-ჭოჭუა

ავთანდილ ხაზალია

ბელა ხაბეიშვილი

დავით ჯალაღონია