თბილისის მშვიდობის საერთაშორისო კონფერენცია

ცხადდება მონახაზების მიღება  თბილისის მშვიდობის საერთაშორისო კონფერენცია  2017 წლის 6 ოქტომბერი 

Call for Papers Tbilisi International Peace Conference October 6, 2017