ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

ფაკულტეტის დეკანი
სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი -
ვეფხვია გვარამია

E-MAIL: v.gvaramia@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 14 53

ადმინისტრაცია
იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე - სამართლის დოქტორი,

ასოცირებული პროფესორი - ჯანო წულუკიძე;


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - სამართლის დოქტორი,

ასოცირებული პროფესორი - ასმათ გუგავა;


იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელი - სამართლის დოქტორი,

პროფესორი - ლალი გაბისონია;


იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელის თანაშემწე - დავით ჭოჭუა;

კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის გამგე - სამართლის დოქტორი,

ასოცირებული პროფესორი - გიმზერ ალანია;


კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ლაბორანტი - მარინე კილაბერია;


სტუდენტთა აღრიცხვა-რეგისტრაციის  და  მომსახურების სამსახურის უფროსის მ/შ - ზაირა ჯიჯელავა;

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ - თამარ ხოშტარია;

ფაკულტეტის მდივანი - მანონი ჯანჯღავა

E-MAIL: f.law@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 14  21