სწავლება

საბაკალავრო პროგრამები
სამართალი
სამართალი 2023

სამაგისტრო პროგრამები
სამართალი
დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

მაგისტრატურის მისაღები გამოცდების ნიმუშები

სამართალი

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

უცხო ენა

ინგლისური ენა (B2 დონე) :

I ვარიანტი

II ვარიანტი


გერმანული ენა (B2 დონე) :

I ვარიანტი