დოქტორანტ ნუგზარ მეშველიანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2021 წლის 27 ივლისს, 15 საათზე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის ინფორმატიკის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე შედგება სადოქტორო პროგრამის „კომპიუტერული მეცნიერებები“ დოქტორანტ ნუგზარ მეშველიანის სადისერტაციო ნაშრომის ნივთების ინტერნეტის (IoT) უსაფრთხოების ანალიზი ნეირონული ქსელების აპლიკაციების გამოყენებით დაცვა.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ნანა გულუაფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სსუ-ს პროფესორი;

ლელა მირცხულავატექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი.

 

ექსპერტები:

ნუგზარ კერესელიძეინფორმატიკის აკადემიური დოქტორი, სსუ-ს ასოცირებული პროფესორი;

ნათელა არჩვაძე ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი.

 

ოფიციალური რეცეზენტები:

ნანა ბენიძე ინფორმატიკის აკადემიური დოქტორი, სსუ-ს ასოცირებული პროფესორი;

მაქსიმ იავიჩიდოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი.

 

დაცვა გაიმართება Zoom-ის პლატფორმით:

https://us04web.zoom.us/j/5271852926?pwd=SGhuZXJYWndkd01QVzREVTRad3BhUT09

Meeting ID: 527 185 2926

Passcode: 777777

 

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.