აკადემიური პერსონალი


სისხლის სამართლის მიმართულება:
პროფესორი - ედიშერ ფუტკარაძე
ასოცირებული პროფესორი - გიმზერ ალანია
ასოცირებული პროფესორი - პეტრე დაუთაშვილი
ასოცირებული პროფესორი - თემურ დარსანია
ასისტენტ - პროფესორი   - ალექსანდრე გიორგიძე


კერძო სამართლის მიმართულება:
ასოცირებული პროფესორი - ასმათ გუგავა
ასოცირებული პროფესორი - შორენა გაბიჩვაძე
ასოცირებული პროფესორი - ლილი გელუკაშვილი;
ასოცირებული პროფესორი - ია ხარაზი
ასოცირებული პროფესორი - ლევან დოღონაძე
ასისტენტი (დოქტორანტი) - გოჩა გიორგიძე
ასისტენტი (დოქტორანტი) - სოფიო გვარამია

საერთაშორისო სამართლის მიმართულება:
პროფესორი - ვეფხვია გვარამია

საჯარო სამართლის მიმართულება:
პროფესორი - ავთანდილ ხაზალია
ასოცირებული პროფესორი - მინდია ოკუჯავა
ასოცირებული პროფესორი - პაატა დავითაია
ასისტენტი (დოქტორანტი) - ლაშა გელანტია

სამართლის საფუძვლების და მეთოდების მიმართულება
პროფესორი - ლალი გაბისონია
ასოცირებული პროფესორი - ბადრი კვარაცხელია
ასოცირებული პროფესორი - ლალი აბრამიშვილი