ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

 

fakultetis dekani

ასოცირებული პროფესორი - თამარ შინჯიაშვილი

E-MAIL: t.shinjiashvili@sou.edu.ge

ტელ: 0 (32) 2 54 14 23

 

fakultetis administracia

ლევან ჯინჯიხაძე  – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

რუსუდან ფიფია  –  სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტი

ნუნუ ეფსია  –  სტუდენტთა  რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი

ასმათ ლაშხია - ტუდენტთა  რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი

 

E-MAIL -  education@sou.edu.ge

ტელ: 0 (32) 2 54 14 27