ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

ფაკულტეტის დეკანი
ასოცირებული პროფესორი - ლია ახალაძე

E-MAIL: liaahaladze@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 14 23

ადმინისტრაცია
თამარ შინჯიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსა­ხუ­რის უფროსი;
რუსუდან ფიფია - ასოცირებული პროფესორი, სასწავლო პროცესის მართ­ვის სამსახურის უფროსი;
ნანა ჩილაჩავა - სტუდენტთა აღრიცხვა-რეგისტრაციის და მომსახურების სამსახურის უფროსი;
ნუნუ ეფსია -  მდივანი;

E-MAIL: education@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 14 27